Forside Jammerbugt Forside Generalforsamling februar 2019

Foreningen blev stiftet den 26. april 1978 af en gruppe lokale borgere, og har idag  ca. 450 medlemmer.

Vi har til huse i kælderen på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Indgangen er lige før hallen.

Vores formål er at indsamle, registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle interesserede.

Vi har i dag over 4000 fotos, ca. 1500 små museumsting og 480 arkivfondsnumre. Arkivalierne er doneret til foreningen af over 500 forskellige personer, virksomheder, foreninger og institutioner. Du kan se mange af dem på www.arkiv.dk.

Donationer er fortsat meget velkomne.

Arkivet er åbent for besøgende den 1. mandag i hver måned kl. 14-17.

Dog også mulighed for at lave en individuel aftale. Kontakt arkivleder eller formand.

 

Hvis du vil købe bogen "En anden vej" af John Hedegaard, så kan du kontakte os på mailen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller Jens Kærvad på mobil 2211-8181.

Bogen koster 150 kr. (medlemmer 125 kr.) + 50 kr. hvis den skal sendes.

 

___________________________________________________________

 

Generalforsamling februar 2019

Resume fra generalforsamlingen i Lokalhistorisk den 25. februar.

Formanden berettede at 2018 havde været et omstillingsår på flere punkter: ny formand, overgang til nyt edb-system, og en modernisering med nye tiltag på flere områder, men indledningsvis mindedes den afdøde formand Mitha, som fortjener stor ros og respekt for det hun har gjort for Lokalhistorisk og ikke mindst Biersted by igennem et helt liv.

På generalforsamlingen blev Tove Larsen udnævnt til æresmedlem grundet hendes 20 års arbejde som ildsjæl i foreningen, (18 år som kasserer i bestyrelsen, 1 år som menigt medlem og 1 år som revisor). 

Overgangen fra det gamle system GV-arkiv til det nye Arkibas er meget tidskrævende, og derfor har registreringen af nye donationer ligget helt stille i 2018. Vi forventer at konverteringen er afsluttet inden sommer, hvorefter der kun udestår nogle manuelle registreringer direkte i Arkibas, og derefter tager vi fat på at registrere vores hængepartier fra 2018.

I arkivet i kælderen har vi nogle udfordringer med pladsproblemer, som betyder at vi ser os nødsaget til at sige Nej tak til større museumsting og ting vi har nok af i forvejen. Vi har også udfordringer med for høj luftfugtighed, utætte/rådne vinduer og lejlighedsvis vandindtrængning i arbejdslokalet, men det er vi i dialog med kommunen om.

Med hensyn til formidling har vi haft foredrag med Poul Østergård i Nørhalne og John Ørsted i Biersted. Stande til Biersted Mosefest og marked i Nørhalne, samt åbent hus på Arkivernes Dag. Alle med pænt besøg. Vi har også fået indledt et samarbejde med bibliotekaren på Biersted skole om skiftende udstillinger på skolen og besøg i arkivet i forbindelse med undervisningen.

Åbningstiden er ændret til den 1. mandag i hver måned kl. 14-17. Vi har intensiveret markedsføringen og er nu aktiv på 3 platforme: Arkiv.dk som er vores primære platform, hvor vi pt. har publiceret over 500 billeder/arkivalier og nye kommer løbende til, Facebook-siden "Biersted sogn i billeder", hvor vi har mere dialog med brugerne og påtænker at køre nogle temaer og efterlysning af manglende info til vores billeder, og så endelig hjemmesiden, som det mere stationære holdepunkt for lokalhistorisk.

Vi har også sidste år begyndt at udsende nyhedsbreve til vores medlemmer og andre interesserede. Pr. 31/12 stoppede vi med at udsende festtelegrammer, da vi manglede data på alle medlemmer, og den nye EU persondataforordning stiller skrappere krav til anvendelse af persondata.

Økonomi. Vi havde 535 medlemmer pr. 31.12.2018. Vi har i 2019 indført en ny kontingentopkrævning pr. mail og i postkasse til dem uden mailadresse. Vi er forberedt på, at vi mister medlemmer ved denne omlægning, men tiden er løbet fra at gå rundt fra dør til dør for at opkræve kontingent. Det er nu også muligt at indbetale via MobilePay.
 
Forventninger til 2019. Her i foråret kommer vi i Bierstedhallen til ”mød din by”, et foredrag i Nørhalne med "dørsælger" Peter Sejling, og et tema om Biersted Station og jernbanen sættes i gang.
 
Opfordring. Vi vil forsøge at samle et korps af hjælpere udenfor bestyrelsen. Det kan være til interviews/levnedsbeskrivelse fra ældre borgere i byen, til fotografering i Biersted og Nørhalne By. Nogen som dels kan skrive artikler og dels har forstand på grafisk opsætning.
 
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af medlemskontingentet fra 25 kr. til  50 kr. pr. person gældende fra 2020 blev enstemmigt vedtaget.
 
Carlo Nyvang Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Peter Gundersen, som ikke ønskede genvalgt, men gerne ville hjælpe med praktiske opgaver udenfor bestyrelsen.
 
Derefter var der kaffebord/kringle og underholdning ved Inge-Lise Bach, som foruden solosang og små anekdoter også akkompagnerede til fællessang.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:

  • Formand Jens Kærvad Pedersen
  • Næstformand Inge Pedersen
  • Kasserer Wanda Præstegård
  • Arkivleder Martha Dahl Pedersen
  • Menige medlemmer Bent Allan Christensen, Karen Aaen og Carlo Nyvang Jensen.
images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035