Forside Jammerbugt Forside Generalforsamling februar 2020

Foreningen blev stiftet den 26. april 1978 af en gruppe lokale borgere, og har idag  ca. 450 medlemmer.

Vi har til huse i kælderen på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Indgangen er lige før hallen.

Vores formål er at indsamle, registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle interesserede.

Vi har i dag over 4000 fotos, ca. 1500 små museumsting og 480 arkivfondsnumre. Arkivalierne er doneret til foreningen af over 500 forskellige personer, virksomheder, foreninger og institutioner. Du kan se mange af dem på www.arkiv.dk.

Donationer er fortsat meget velkomne.

Arkivet er åbent for besøgende den 1. mandag i hver måned kl. 14-17.

Dog også mulighed for at lave en individuel aftale. Kontakt arkivleder eller formand.

 

Hvis du vil købe bogen "En anden vej" af John Hedegaard, så kan du kontakte os på mailen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller Jens Kærvad på mobil 2211-8181.

Bogen koster 150 kr. (medlemmer 125 kr.) + 50 kr. hvis den skal sendes.

 

___________________________________________________________

 

Generalforsamling februar 2020

Resume fra generalforsamlingen i Biersted-Nørhalne Lokalhistoriske Forening den 24. februar, hvor der var mødt 30 medlemmer op.

Formanden Jens Kærvad berettede at 2019 havde været et ”formidlings år” med fokus på at formidle lokalhistorien, og der var brugt mange timer på de 5 arrangementer i temaugen ”Biersted Station og jernbanen” foruden de faste arrangementer i løbet af året. 3 bogudgivelser i det lille Biersted sogn er også en slags danmarksrekord.  Flyttet vores registreringer til et nyt moderne IT-system ARKIBAS, som alle små og mindre arkiver og lokalhistoriske foreninger benytter.  Alt i alt har det været et travlt år 

Temaugen om ”Biersted Station og jernbanen” i efteråret med 5 arrangementer på 9 dage blev en stor succes med en fantastisk flot opbakning. Ny udstilling i arkivet, arbejdende værksted med modeltog, billedforedrag på storskærm, foredrag med Bjarne Nielsen Brovst, 2 byvandringer i Biersted gamle stationsby med efterfølgende snak og spisning på kroen, i alt ca. 350 deltagere deltog i arrangementerne i temaugen.

En slags danmarkshistorie i vores lille sogn med 3 bogudgivelser i et kalenderår. Birthe Lauridsen: ”Fremad Nørhalne i 100 år” i anledning af IFN Nørhalnes 100-års jubilæum. En flot bog med mange billeder. Frank Bæhrenz: ”Biersted og bjessinger” – en systematisk gennemgang af Biersted gader med fokus på butikker og erhverv igennem tiden. John Hedegaard: ”En anden vej” – en erindringsbog om barndom, ungdom, voksenliv og mønsterbrud. En stor tak til både John Hedegaard og IFN Nørhalne som har doneret os 100 bøger, hvor vi får alle indtægter fra salget.

Økonomisk set har vi haft et rigtig godt år, og det er ikke mindst fordi vi har haft nogle ekstraordinære indtægter. Vi har fået 19.225 kr. af KFL-udvalget i Jammerbugt Kommune til ”Formidling af lokalhistorien i Biersted Sogn”. De er blevet brugt til storskærm, lamineringsmaskine, tablet til publikumssøgning i arkivet og en ny affugter. John Hedegaard har doneret Lokalhistorisk 100 af sine erindringsbøger, hvor vi kan beholde hele salget, og det har givet over 10.000 kr. i indtægter.

I december har vi yderligere fået bevilget 16.000 kr. fra Velux-fonden til nyt IT-udstyr (flere PC’ere, software, server), men det bliver først indtægtsført i 2020. Og så har det også hjulpet at kontingentet er forhøjet til 50 kr. pr. person. Men vi får også brug for midlerne i 2020, hvor der bl.a. kommer en ekstraudgift på ca. 15.000 kr. for at trække et fiberkabel til internet ned i arkivet i kælderen, og så er det generelt blev dyrere at drive et arkiv, da det stiller større og større krav til forskelligt isenkram.

Vi har også nogle udfordringer i Lokalhistorisk. Vi har konstateret at ikke alle modtager vores nyhedsbreve, men det arbejder vi på at få løst. Nogle medlemmer har oplevet at vi har sendt en reminder/rykker vedrørende kontingent, selvom de ikke har modtaget selve mailen med kontingentopkrævningen, men rykkeren blev dog kun sendt til medlemmer der ikke havde betalt.

Forventninger til 2020. Vi skal have fokus på registrering af vores indkomsthylde, hvor vi har et efterslæb på over 2 år. En aktivitetskalender for 2020 med bl.a. foredraget ”Fra Nørhalne planteskole til Nikolajs Have” i marts, og et dobbeltarrangement ”Spørg forfatterne” med Frank Bæhrenz og John Hedegaard til september. Så har vi også besluttet i bestyrelsen, at vi som noget nyt vil arbejde på at lave et årsskrift for BN Lokalhistorisk, og det vil så blive omdelt til medlemmer af foreningen primo 2021 inden generalforsamlingen. 

Kasserer Wanda Præstegaard gennemgik regnskabet som balancerede med et overskud på kr. 1.831,57.  Kassebeholdningen pr. 31.12.2019 er kr. 71.904,81

Vi har ca. 400 medlemmer i dag imod ca. 550 ultimo 2018. Nedgangen skyldes formentligt den nye opkrævningsform, hvor vi ikke længere går rundt fra dør til dør.

Der var genvalg til både bestyrelse og revisorer, men Ole Rix Jensen fra Nørhalne blev nyvalgt som 1. suppleant til bestyrelse/revisor.

Under eventuelt fortalte Helle Kristensen om ”fortællecafeen”, som hun har startet op i Nørhalne. Det har ikke været nemt, fordi hun ikke er ”indfødt”. Hun har renskrevet folketællingerne i Nørhalne og fået sammenkoblet husene på adresserne i dag, hvilket gør det nemmere at følge med i, hvad der tales om. Hun har været igennem alle aviser indtil 1920. Har fået meget hjælp af Teknisk Forvaltning primært med printning af gamle kort. Der er mange personer, som kan og gerne vil fortælle noget. Det er meningen, at når arbejdet er færdigt, bliver det afleveret til opbevaring i Lokalhistorisk.

Til sidst takkede formanden alle der havde støttet Lokalhistorisk på forskellig vis.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der kaffebord med kringle, og aftenen sluttede med et billedforedrag om Haldagervej igennem tiden fra Aabyvej i nord til Thisted Landevej i syd.

images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035