Foreningen blev stiftet den 26. april 1978 af en gruppe lokale borgere, og har idag  ca. 450 medlemmer.

Vi har til huse i kælderen på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Indgangen er lige før hallen.

Vores formål er at indsamle, registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle interesserede.

Vi har i dag over 4000 fotos, ca. 1500 små museumsting og 480 arkivfondsnumre. Arkivalierne er doneret til foreningen af over 500 forskellige personer, virksomheder, foreninger og institutioner. Du kan se mange af dem på www.arkiv.dk.

Donationer er fortsat meget velkomne.

Arkivet er åbent den 1. mandag i hver måned, kl. 14-17, eller efter aftale.

Du kan kontakte os på telefon (se Bestyrelsen), på mailadressen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  eller på

www.facebook.com/BNlokalhistorisk 

 

___________________________________________________________

 

Nyheder Biersted

Foredrag Niels Bahn - september 2013

Niels Bahn i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening

Sensommerfest den 16.09.2013

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har afholdt sensommerfest på Biersted Skole. 63 var mødt frem for at høre Niels Bahns foredrag: Fra brosten til Biersted – en feriedreng i 50érne.

Niels Bahn fortalte om sin opvækst i Brandstrupgade i Aalborg som enebarn. Faderen var arbejdsmand og moderen hjemmegående.

Årets højdepunkt for en dreng på stenbroen var om sommeren i 1950érne, når turen gik til Biersted for at besøge moster Anna, der var gift med Niels Thorngaard.

Anna og Niels Thorngaard havde et brød- og mejeriudsalg. Hindbærsnitter og sodavand var ikke noget, som Niels Bahn oplevede i sit barndomshjem, men det blev serveret, når han kom på besøg hos moster Anna. I butikken solgte man mælk i løs vægt. Niels Thorngaard havde en mælkevogn, der blev trukket af en hest. Hver dag gik turen ud til Biersted Mejeri for at hente mælken, og Niels Bahn huskede tydeligt glæden ved at få lov til alene at styre hesten derud.

Engang skulle de på udflugt med mælkevogn og hest. Turen gik til det store mejeri i Aabybro. Da de kom til Biersted Mejeri, ville hesten ikke længere, og der måtte bestikkelse til i form at gulerødder og æbler for hver 10 meter for at komme videre, så det tog sin tid før de var fremme. Køreturen hjem fra Aabybro gik uden problemer.

I Biersted besøgte Niels Bahn også moster Clara, der var gift med Marius Manstrup. Anna og Niels Thorngaards søn Selmer Thorngaard var gift med Mary Thorngaard og de havde en cykel, radio og tv forretning samt en Esso benzintankstation på Stationsvej.

På et tidspunkt fik Selmer Thorngaard også en lillebil med plads til 7 personer, så han kunne køre taxa. Det blev til adskillige ture for Niels Bahn i lillebilen, når Selmer Thorngaard skulle transportere folk rundt i oplandet.

Selmer Thorngaard havde god forstand på dyr og planter og ofte gik turen ud i Vildmosen, hvor han delagtiggjorde Niels Bahn i naturens fortræffeligheder.

En anden person som Niels Bahn også fortalte forskellige oplevelser om i sit foredrag, var hans mors onkel Christian Simonsen, som i Biersted blev betragtet som lidt af en original. Han var skomager.

Niels Bahns forældre flyttede til Nr. Uttrup og fik bil omkring det tidspunkt, hvor han selv fik kørekort, og som ung var Niels Bahn stolt af sit kørekort. Engang skulle Niels Bahn køre Christian Simonsen til Lindholm Station. Da de nåede frem til stationen takkede Christian Simonsen for turen ved at sige: ”Tak for turen, nu gik det godt denne gang”.

Næste arrangement i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening er 9. og 10. november, hvor der er åben hus. Nærmere detaljer herom bliver annonceret i Aabybro Posten.

   

   

 

Foredrag Freddy Jensen - januar 2013

Freddy Jensen i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening 280113. 

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde mandag aften besøg af Freddy Jensen, som fortalte historier og anekdoter om folk og steder i Nordjylland.

Det blev en interessant aften, hvor han tog de 50 tilhørere med på en historisk tidsrejse, som bragte dem langt omkring, dog med udgangspunkt i en omtale af nogle af de store nordjyske personligheder og steder, helt tilbage til vikingetiden, gennem middelalderen til reformationen i Danmark og videre til i dag.

Han fortalte om Børglum, som var en kongsgård, og om den katolske biskop Stygge Krumpen, der huserede på Børglum Kloster, og som på trods af, at han egentlig var en kirkens mand levede et mere lystigt liv end forventeligt. Længere mod øst lå kvindeklostret Vrejlev, og der fortaltes også, at livet blandt munkene på Børglum klosteret vist ikke har været så kedeligt endda, da der er fundet en underjordisk gang mellem Børglum Kloster og kvindeklostret.

Bondeoprøreren Skipper Clement blev naturligvis også omtalt. Han var nordjyde, født i Vedsted og gift med en pige fra Torngaard i Aabybro. Freddy tog os med på kampladsen, og vi hørte om krigene i Vendsyssel, hvor Skipper Clement til sidst blev taget til fange og senere henrettet. 

Fra vikingetiden nævntes Aggersborg, der ligger ved Limfjorden, og vi hørte om Harald Blåtand og Svend Tveskæg.

Vi hørte også om Ryåens tilblivelse via myten om manden, der med stokken fik vandet til at løbe, og om hvorledes han svor en forbandelse over åen, da nordjyderne alligevel ikke ville betale ham. Forbandelsen var, at åen ville tage et menneskeliv hvert år, og det har vist sig at holde stik. Freddy udledte moralen, at da ingen ved, hvornår åen er betalt, skal vi til stadighed frygte åen.

Af mere nutidig historie fortalte Freddy om nogle af de nordjyske forfattere med lokalt islæt. Fra Biersted stammer Gregers Andersen, som især er kendt for bogen  Lene Marie. I denne bog henvises til steder og personer i området, hvilke for lokalbefolkningen er let genkendelige.

Også forfatterne Thomas Olesen Løkken og Niels Anesen Sulsted blev nævnt som nogle af områdets bemærkelsesværdige personer. Det samme gælder for dem, at deres bøger også giver læserne mulighed for at drage sammenligninger mellem kendte steder og personer i området. For begges vedkommende var deres opvækst og liv præget af stor fattigdom og hårdt slid for at opretholde en middel levestandard.

Freddy Jensen viste en stor historisk viden og en iver for at fortælle, og tilhørerne kunne gå hjem beriget med en god oplevelse. 

 

 

Foredrag Jan Svendsen - oktober 2012

 

 

 

 

Jan Svendsen om Store Vildmose

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har haft foredragsaften i foreningens lokaler i kælderen på Biersted Skole ved journalist og forfatter Jan Svendsen, der netop har udgivet bogen ”Livet i Store Vildmose”.

Jan Svendsen er den første, der har skrevet et samlet værk om Store Vildmose.

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske arkiv har bidraget til bogens tilblivelse med forskelligt materiale bl.a. flere billeder, og det var i den anledning, at han lagde vejen forbi arkivet og fortalte den spændende historie om Store Vildmose på sin meget underholdende måde.

Jan Svendsen fortalte om de mange myter og levn, der har omgæret Store Vildmose.

Om Bows-Niels og hans søn, som i marts 1906 drog ud i mosen efter lyng og ris til at fremstille koste og tørvekurve med, hvordan et voldsom snevejr med stærk blæst overraskede dem, og da vinden ændrede retning, kunne de ikke finde hjem. Trods en stor eftersøgning med 300 mænd, der dannede kæde tværs over mosen, så lykkedes det ikke at finde dem. Først et år senere blev deres jordiske rester fundet. Forinden gik folkesladderen om, at konen vist nok havde taget livet af sin mand og søn.

Mosen siges også at have været hjemsted for ulve, men en heks samlede flokken af ulve og drev dem i døden ved at lede dem ud i det vådområde, der efterfølgende har fået navnet Ulvedybet.

Mosen har haft stor betydning under de 2 verdenskrige, idet der blev gravet tørv både manuelt og siden ved hjælp af maskiner. Tørv var den alt overskyggende energikilde. Det var et hårdt slid at tjene til det daglige brød.

Historien om hvorfor Centralgården og de 19 staldgårde blev opført, om græsfennerne, om spagnumhøst, kartoffeldyrkning m.m. blev også belyst i Jan Svendsens foredrag ligesom nutiden og fremtiden for Store Vildmose blev berørt.

Det blev en både oplysende og interessant aften for de fremmødte, hvoraf mange valgte at købe et signeret eksemplar af bogen med hjem til yderligere fordybelse i Livet i Store Vildmose.

 

 

Foredrag Lilli Bjerregaard - september 2012

Lilli Bjerregaard i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening til sensommerfest 240912

  

 

Lilli Bjerregaard fra Aabybro gæstede  den 24. september 2012 Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Arkiv og fortalte de 85 fremmødte tilhørere ”om det at være barn af mosen”.

Lilli blev født i Haverslev, og da hun var 2 år flyttede familien til Centralgården i Store Vildmose. Her blev faderen traktorfører, og moderen gjorde rent på elevværelserne. Senere flyttede familien fra Centralgården til Skovengene, hvor forældrene forpagtede en ejendom, som de sidenhen købte.  Det var en tid med trange økonomiske kår, og børneflokken kom efterhånden til at tælle 6 børn. Bekvemmeligheder, som folk i dag anser for livsnødvendige, fandtes ikke derude i mosen.

Lilli fortalte om hverdagens store og små oplevelser på både godt og ondt.  Selv om det var barske tider, hvor børnene deltog i hårdt arbejde, mindes hun også dejlige stunder, bl.a. når hun og omegnens børn badede i Fridas Badekar, og hun kan stadig huske Frida, som stedet er opkaldt efter. Børnene måtte passe sig selv, og hun fortalte til stor morskab om små episoder, bl. a. om en gang, hvor deres tidsfordriv var faldet uheldigt ud, med store omkostninger til følge, men hun husker ingen afstraffelse af den grund. Lilli mindes også med glæde den store gæstfrihed, der trods alt var  både i hjemmet og hos de nærliggende beboere i mosen.

Lilli berettede om sin far og mor, som efterhånden fik etableret en stor maskinstation, som betjente landmænd i miles omkreds. Hun deltog også i dette arbejde, og på den måde var det en hård opvækst. Hun mindes ikke, at der fandt nogen egentlig oplæring sted. Med slid og stædighed lærte hun sig selv op til at føre traktor og udføre meget store opgaver.  Sådant var det bare dengang, husker hun.   Som 18 årig fik hun arbejde på Thrige Titan i Aalborg, og her tjente hun gode penge, indtil en krise på stedet medførte, at de ansatte kom på arbejdsfordeling. Her fik hun hjælp af gode veninder, som skaffede hende arbejde på et bomuldsspinderi i Sverige, og så var der igen gode penge at tjene. Udenlands opholdet kom til at vare i syv et halvt år inden Lilli vendte tilbage.

Lilli er ikke i tvivl om, at det er opvæksten i mosen, som har givet hende den viljestyrke og glæde ved livet, som hun har i dag, og så elsker hun naturen og færdes meget gerne udendørs.

Lilli Bjerregaard har en fantastisk fortællerevne til at virkeliggøre små episoder, som på samme tid er både komisk, rørende og dybt alvorlige og alle gik hjem en god oplevelse rigere.

 

Flere artikler...
images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035