Foreningen blev stiftet den 26. april 1978 af en gruppe lokale borgere, og har idag  ca. 450 medlemmer.

Vi har til huse i kælderen på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Indgangen er lige før hallen.

Vores formål er at indsamle, registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle interesserede.

Vi har i dag over 4000 fotos, ca. 1500 små museumsting og 480 arkivfondsnumre. Arkivalierne er doneret til foreningen af over 500 forskellige personer, virksomheder, foreninger og institutioner. Du kan se mange af dem på www.arkiv.dk.

Donationer er fortsat meget velkomne.

 

NB: Arkivet er LUKKET for besøgende indtil 1. maj. Dog mulighed for at lave en individuel aftale. Kontakt arkivleder eller formand.

 

Hvis du vil købe bogen "En anden vej" af John Hedegaard, så kan du kontakte os på mailen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller Jens Kærvad på mobil 2211-8181.

Bogen koster 150 kr. (medlemmer 125 kr.) + 50 kr. hvis den skal sendes.

 

___________________________________________________________

 

Nyheder Biersted

Generalforsamling februar 2019

Resume fra generalforsamlingen i Lokalhistorisk den 25. februar.

Formanden berettede at 2018 havde været et omstillingsår på flere punkter: ny formand, overgang til nyt edb-system, og en modernisering med nye tiltag på flere områder, men indledningsvis mindedes den afdøde formand Mitha, som fortjener stor ros og respekt for det hun har gjort for Lokalhistorisk og ikke mindst Biersted by igennem et helt liv.

På generalforsamlingen blev Tove Larsen udnævnt til æresmedlem grundet hendes 20 års arbejde som ildsjæl i foreningen, (18 år som kasserer i bestyrelsen, 1 år som menigt medlem og 1 år som revisor). 

Overgangen fra det gamle system GV-arkiv til det nye Arkibas er meget tidskrævende, og derfor har registreringen af nye donationer ligget helt stille i 2018. Vi forventer at konverteringen er afsluttet inden sommer, hvorefter der kun udestår nogle manuelle registreringer direkte i Arkibas, og derefter tager vi fat på at registrere vores hængepartier fra 2018.

I arkivet i kælderen har vi nogle udfordringer med pladsproblemer, som betyder at vi ser os nødsaget til at sige Nej tak til større museumsting og ting vi har nok af i forvejen. Vi har også udfordringer med for høj luftfugtighed, utætte/rådne vinduer og lejlighedsvis vandindtrængning i arbejdslokalet, men det er vi i dialog med kommunen om.

Med hensyn til formidling har vi haft foredrag med Poul Østergård i Nørhalne og John Ørsted i Biersted. Stande til Biersted Mosefest og marked i Nørhalne, samt åbent hus på Arkivernes Dag. Alle med pænt besøg. Vi har også fået indledt et samarbejde med bibliotekaren på Biersted skole om skiftende udstillinger på skolen og besøg i arkivet i forbindelse med undervisningen.

Åbningstiden er ændret til den 1. mandag i hver måned kl. 14-17. Vi har intensiveret markedsføringen og er nu aktiv på 3 platforme: Arkiv.dk som er vores primære platform, hvor vi pt. har publiceret over 500 billeder/arkivalier og nye kommer løbende til, Facebook-siden "Biersted sogn i billeder", hvor vi har mere dialog med brugerne og påtænker at køre nogle temaer og efterlysning af manglende info til vores billeder, og så endelig hjemmesiden, som det mere stationære holdepunkt for lokalhistorisk.

Vi har også sidste år begyndt at udsende nyhedsbreve til vores medlemmer og andre interesserede. Pr. 31/12 stoppede vi med at udsende festtelegrammer, da vi manglede data på alle medlemmer, og den nye EU persondataforordning stiller skrappere krav til anvendelse af persondata.

Økonomi. Vi havde 535 medlemmer pr. 31.12.2018. Vi har i 2019 indført en ny kontingentopkrævning pr. mail og i postkasse til dem uden mailadresse. Vi er forberedt på, at vi mister medlemmer ved denne omlægning, men tiden er løbet fra at gå rundt fra dør til dør for at opkræve kontingent. Det er nu også muligt at indbetale via MobilePay.
 
Forventninger til 2019. Her i foråret kommer vi i Bierstedhallen til ”mød din by”, et foredrag i Nørhalne med "dørsælger" Peter Sejling, og et tema om Biersted Station og jernbanen sættes i gang.
 
Opfordring. Vi vil forsøge at samle et korps af hjælpere udenfor bestyrelsen. Det kan være til interviews/levnedsbeskrivelse fra ældre borgere i byen, til fotografering i Biersted og Nørhalne By. Nogen som dels kan skrive artikler og dels har forstand på grafisk opsætning.
 
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af medlemskontingentet fra 25 kr. til  50 kr. pr. person gældende fra 2020 blev enstemmigt vedtaget.
 
Carlo Nyvang Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Peter Gundersen, som ikke ønskede genvalgt, men gerne ville hjælpe med praktiske opgaver udenfor bestyrelsen.
 
Derefter var der kaffebord/kringle og underholdning ved Inge-Lise Bach, som foruden solosang og små anekdoter også akkompagnerede til fællessang.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:

  • Formand Jens Kærvad Pedersen
  • Næstformand Inge Pedersen
  • Kasserer Wanda Præstegård
  • Arkivleder Martha Dahl Pedersen
  • Menige medlemmer Bent Allan Christensen, Karen Aaen og Carlo Nyvang Jensen.

Arkivernes Dag november 2018

Stemningsbilleder fra Åbent Hus arrangementet i lokalhistorisk i forbindelse med Arkivernes Dag den 10. november.

Ca. 60 gæster besøgte arkivet i løbet af dagen for at få en snak om gamle dage, købe et lod i tombolaen og få en kop kaffe/the. Til de morgenfriske var der også rundstykker:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling af billeder

Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af billeder i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening.

Som medlem af SLA (Sammenslutningen af LokalArkiver) er vi forpligtet til at efterleve Arkivlovens regler for publicering af billeder, og vi respekterer også Ophavsretsloven.

Se hele politikken her

Foredrag John Ørsted - oktober 2018

50 mennesker var mødt op i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening den 2. oktober 2018 for at høre
 
”Gartner – det lå i kortene”.
 
Det var overskriften på John Ørsteds fortælling om sit liv. Et foredrag om opvækst i Aalborg, fodbold og sit livsværk, Biersted Planteskole.
 
Det var en god oplevelse at høre John fortælle. Han er et positivt menneske, der gav udtryk for at have haft et dejligt liv med arbejde, fritidsinteresser og gode venner.
 
 
Aalborg Freja:
 
Han blev meldt ind i Idrætsklubben Aalborg Freja af sin bedstefar, da han var 5 år gammel og begyndte at spille fodbold - og siden har fodbold fyldt meget i hans liv. I Freja mindedes han med glæde Poula og Poul Jensen, som tog sig af drengene som var de deres egne.
 
I Freja har John haft mange dejlige oplevelser med fodbold og rejser. De rejste også til København med båden fra Aalborg. En returbillet med Københavner båden kostede 15 kr. og Johns mor fik 10 kr. om ugen til husholdning. Så der skulle spares op for at han kunne komme med på turen. I det hele taget var Aalborg Freja en fantastisk fodboldklub, hvor spillerne fik mange gode oplevelser med at møde andre klubber og spillere.
 
Her mødte John også 2 drenge, som boede på Aalborg Børnehjem. De blev hans venner. Han besøgte dem på børnehjemmet og de kom også på besøg i hans hjem. Deres historie var, at deres far havde skudt deres mor. Derfor boede de på børnehjem. Det gjorde et stort indtryk på John.
 
Soldat:
 
I 1968 spillede John fodbold i Nørhalne, mens han var soldat ved marinen i Auderød. Her fik han arrangeret en tur for spillerne til Artilleriskolen på Sjællands Odde, hvor Nørhalne spillede mod marinens hold. Det var både en stor og sjov oplevelse for alle.
 
Efter soldatertiden kom han til Biersted, hvor han fandt sammen med Conny, som han første gang havde set nogle år tidligere komme kørende med en barnevogn. Nu var hun blevet lidt ældre og John tænkte, at nu kunne han godt kigge nærmere efter hende.
 
 
Biersted IF:
 
Her blev han hurtig involveret i Biersted Idrætsforening. Han spillede fodbold og mindedes mange gode trænere, han har haft. Og ligeledes mange gode samarbejdspartnere i forbindelse med opbygning af ”Ungdomsafdelingen” i Biersted. De blev hans gode venner. Og det var helt tydeligt, at John har elsket alle de drenge, han har mødt i fodboldsammenhænge – på fodboldbanen og på rejser med drengene.
 
På et tidspunkt var fodboldbanen gravet op, så de ikke kunne benytte den pga. nyt skolebyggeri. Men John stillede jord til rådighed for en midlertidig fodboldbane på Svendbjerggårdsvej, så spillet ikke gik i stå. En stor plovmure på langs ad banen gav dog visse udfordringer.
 
Han arrangerede også en rejse til Sandefjord i Norge med et hold fra Biersted sammen et Freja hold. En af Biersted drengene var dog meget kræsen og havde madpakke med til hver dag.
 
Biersted spillerne var også på tur til Spanien, og i den sammenhæng skulle de skaffe penge til turen. John havde et samarbejde med Melsen Tryk. Her fik spillerne mulighed for at hjælpe med at plante en hel weekend og tjente penge til turen.
 
Skoletiden:
 
John gik 9 år i skole. Han ville hellere have nøjes med 7 år, men det mente hans forældre ikke var nok. I skolen mødte han skønne lærere, Preben og Ellen Andersen. Sammen med dem var han på en tur til England i 1962. I den sammenhæng blev han meldt ind i et venskabsforbund, som fik stor betydning for ham.
 
I lære:
 
Efter skoleafslutning ville han ud at sejle, men hans far sagde nej. Du skal være gartner, som mange i hans familie har uddannet sig til. Men John ville så gerne i lære et andet sted, end hvor hele hans familie var gartnere.
 
Så han kom til Holmstrup på Fyn som gartnerelev. Her fik han et meget spartansk værelse at bo i – med en pære i loftet og en jernseng. Mor var ked af det! Han fik 150 kr. i månedsløn, og det kostede 65 kr. med tog til Aalborg, så det var ikke så tit han kunne komme hjem på besøg.
 
Derefter kom han til Thomsens Planteskole i Skalborg i 2 år. Her var hans læremester Anthon Thomsen, som var en fantastisk læremester. Her lærte han anlægsgartneri og om podning af planter, som var meget spændende.
 
Så til Vilvorde Gartnerskole i ½ år, hvor han havde en god tid med herlige og livlige kammerater. Svendebrevet blev ”fejret” med indsmøring i brun sæbe og kun kold vand at vaske sig i.
 
Han har haft en rigtig god læretid med gode lærere og mange venner – og NU var han anlægsgartner og planteskolemand.
 
Selvstændig:
 
I 1965 havde Johns far købt en lille ejendom med 24 tdr. land på Vadgårdsvej i Biersted for 48.000 kr. Her begyndte han at hjælpe sin far med bl.a. at lave roser.
 
Nu begyndte han at overveje at etablere sin egen planteskole i Biersted, og i 1971 byggede han hus/drivhuse og startede Biersted Planteskole på Svendbjerggårdsvej. Mange venner hjalp med byggearbejdet og Conny samlede alle spærene til bygningerne.
 
Han startede op med forskelligt indenfor planteskole, bl.a. salg af blomster og frugt fra drivhus, men ret hurtigt fik han arbejde rundt omkring, og Conny skulle passe salget.
 
John var ikke så interesseret i kontorarbejde, men her kom Mette Frost ham til undsætning. Mette og Per Frost har altid hjulpet ham.
 
 
Store kunder:
 
Det første store arbejde var på Aalborg Stiftstidende, hvor han bød 210.000 kr. på arbejdet. Da buddene blev åbnet var han lavest bydende og næste bud var på 310.000 kr. Da blev han lidt nervøs for, om det nu gik godt. Det gjorde det bl.a. i kraft af, at han fik gode ekstraarbejder. Her skulle han flytte nogle meget store og gamle egetræer. Det havde han aldrig prøvet før, men det lykkedes at få dem alle til at gro videre.
Aalborg Stiftstidende var en god samarbejdspartner. Og her fik han og Conny en stor oplevelse. De blev inviteret af chefredaktør, Alf Schiøttz Christensen til indvielse på Hotel Hvide Hus, hvor bl.a. Prins Henrik deltog.
 
Så kom arbejdet på Danmarks Radio, hvor hans bud var lavest med 1 mio. kr. Og næste bud var 1,5 mio. kr. Han blev bedre og bedre til at afgive og fik mange gode arbejder, herunder Fårup Sommerland, hvor han fik lov til at udfolde sig i et samarbejde med Søren Kragelund igennem 26 år.
 
Flere af byens borgere har været ansat på Biersted Planteskole igennem tiden, og da John på et tidspunkt blev meget syg, oplevede han, at rigtig mange venner og kolleger trådte til for at hjælpe ham og de ansatte med at drive planteskolen. ”Nu skal du bare blive rask, så sørger vi for dine folk” sagde de.
Han er alle dybt taknemmelig!
 
Tilbageblik:
 
John har oplevet at være med i Biersted Idrætsforening (har fået både JBU`s sølvnål og DBU’s sølvnål), at blive udnævnt til æresmedlem i Biersted Idrætsforening, at blive udnævnt til årets Bjessing og at få Erhvervsprisen for at være initiativtager til et erhvervsråd i kommunen. I det hele taget synes han, at han er blevet godt belønnet for det arbejde, han har været med til – både arbejdsmæssigt og fritidsmæssigt. Han har haft det skønt med begge dele.
 
Fremtiden:
 
Nu har han droslet ned og har ikke folk ansat mere, og satser så på at komme mere ud at rejse sammen med Conny.
Men i en alder af 72 år er han nu gået i gang med at lave haver, bygge lidt derhjemme og hygge sig med Old boys fodbold, hvor damerne også kommer med i festlige sammenhænge.
 
 
En dejlig aften i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening sluttede med sandwich og en øl/vand til de fremmødte.
 
Næste arrangement i lokalhistorisk er åbent hus lørdag den 10. november i forbindelse med Arkivernes dag i hele Danmark.
 
Flere artikler...
images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035