Forside Jammerbugt Forside Aabybro

 

 

Velkommen til Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening  

  Foreningens formål er:                                                                

   · at fremme og styrke den almene interesse for Aaby Sogns historie, samt drive et arkiv.

   · at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelse, trykt materiale og andre data med

     tilknytning til Aaby Sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid

   · at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed

 

Foreningen modtager gerne gamle fotos og dokumenter, det vil sige dåbsattester, ejendomspapirer, regnskaber,
dagbøger, protokoller, kærestebreve (de kan båndlægges) eller andre former for papirer, lydbånd, videobånd m.v. til sortering og arkivering. Herved kan mange værdifulde oplysninger gemmes for eftertiden.

 

 

 

 

Arkivet har åbent for besøgende alle TIRSDAGE (hverdage) kl. 14.00 - 17.00 fra 1. april 2017.

Nyheder Aabybro

Registrering af billeder og arkivalier

I løbet af dette år er Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening gået over til at benytte det internetbaserede arkiverings- og registrerigssystem ARKIBAS, som er udviklet til brug for netop lokalhistoriske foreninger. Dette betyder, at GV Arkiv, som er tilgængelig via denne hjemmeside, ikke længere opdateres. GV Arkiv vil fortsat være tilgængelig, men billeder og arkivalier registreres nu og i fremtiden i systemet ARKIBAS. Billeder og arkivalier fra Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening er tilgængelige på www.arkiv.dk, og der er p.t. lavet ca. 850 registreringer.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil tage det nye system til sig. Opdateringer og nye billeder er tilgængelige straks, de er lagt ind.